Vilka SQL Server -vyer som stöds ska användas med SCCM -rapportering?

Har du någonsin undrat vilka SQL Server -vyer du kan använda med SCCM: s aktuella filialrapportering? Du skulle inte vara ensam om att ställa denna fråga eftersom synpunkterna inte är tydligt dokumenterade. Jag är här för att berätta att svaret är ganska enkelt. De endast SQL Server -vyer som stöds är de som har SQL Server smsschm_users säkerhetsrättigheter. Det är de endast stödda vyer som ska användas vid rapportering oavsett om det är Power BI eller SQL Server Reporting Services (SSRS). Detta gäller också för tabellvärdesfunktioner som används med funktionen Role-Based Administration (RBA). De endast tabellvärdesfunktioner som stöds är de som har SQL Server smsschm_users säkerhetsrättigheter.

SQL Server -vyer som inte stöds

Jag ser många SQL Server -vyer som inte stöds flyta runt dessa dagar. De visas i foruminläggssvar och i blogginlägg. När det gäller några senaste blogginlägg har jag läst där vissa säger åt andra att använda en mängd oönskade vyer, tabeller, lagrade procedurer, funktioner etc.

Om det inte var tillräckligt illa, i flera fall där ett problem uppstår efter att en av dessa oserverade SQL Server -vyer har tagits i produktion, är rådet att ändra SCCM -databasrättigheterna. Detta stöds definitivt inte av Microsoft. I dessa scenarier verkar ändring av databasrättigheter vara det enda sättet att lösa problem, till exempel nekad åtkomst eller otillgängliga detaljer, när du kör rapporter med SQL Server-vyer eller tabellvärdesfunktioner som inte stöds.

SQL Server -vyer som stöds

Denna SQL Server-fråga visar vilka vyer och tabellvärdesfunktioner som stöds. Förresten, det finns cirka 1500 stödda objekt i mitt labb. Dessa vyer och tabellvärdesfunktioner är de enda SQL Server-objekt som du bör använda inom SCCM-rapportering.

VÄLJ Distinct

Fall So. Typ

När 'V' sedan 'Visa'

När 'U' sedan 'Tabell'

När 'FN' sedan 'SQL -skalärfunktion'

När 'IF' sedan 'Table Function (RBA)'

När 'TF' sedan 'Table Function (RBA ??)'

När 'P' sedan 'SQL -lagrad procedur'

När "SQ" sedan "Service kö"

När 'FS' sedan 'Assembly (CLR) skalär-funktion'

När 'S' sedan 'Systembastabell'

När 'FT' sedan 'Assembly (CLR) tabellvärderad funktion'

Annars så. Typ

sluta med "Objekttyp",

FALL

NÄR så. Namn som 'v [_] RA [_] %' Därefter 'Resource Array'

NÄR så. Namn som 'v [_] R [_] %' DÅ 'Resurs'

NÄR så. Namn som 'v [_] HS [_] %' Därefter 'Lagerhistorik'

NÄR så. Namn som 'v [_] GS [_] %' DÅ 'Lager'

NÄR så. Namn som 'v [_] CM [_] %' THEN 'Collection'

NÄR så. Namn som '%Summ%' DÅ 'Status Summarizer'

NÄR så. Namn som '%Stat%' DÅ 'Status'

NÄR så. Namn som '%Permission%' DÅ 'Säkerhet'

NÄR så. Namn som '%Secured%' DÅ 'Säkerhet'

NÄR så. Namn som '%Map%' DÅ 'Schema'

NÄR SO.name = 'v_SchemaViews' DÅ 'Schema'

ELLER "Annat"

SLUT som "typ",

SO.name Som 'ViewName'

FRÅN

–Rolle/medlemsföreningar

sys.database_role_members medlemmar

GÅ MED i sys.database_principals roleprinc ON roleprinc.principal_id = members.role_principal_id

–Roller

LEFT JOIN sys.database_permissions perm ON perm.grantee_principal_id = roleprinc.principal_id

–Behörigheter

LEFT JOIN sys.columns col on col.object_id = perm.major_id AND col.column_id = perm.minor_id

–Tabellkolumner

LEFT JOIN sys.objects obj ON perm.major_id = obj.object_id

Vänster ansluta sysobjects så vidare perm.major_id = SO.id

VAR

- SO. Namn som 'v_ApplicationAssignment'

- och

Så. Skriv in ('OM', 'V')

och SO. namn inte som 'v_CM_RES_COLL%'

och SO. namn inte som 'fn_RBAC_CM_RES_COLL%'

och roleprinc.name = 'smsschm_users'

sortera efter

1,

SO.namn

Användarens röstartiklar

Vad ska du göra om det inte finns någon SQL Server-vy eller tabellvärdesfunktion som har de detaljer du behöver? Jag hade exakt samma fråga till David James, Microsoft: s SCCM Engineering Director. Hans svar till mig var: Skapa en SCCM användarröst Artikel. Berätta för sitt team varför det behövs, hur det är viktigt och vilka kostnader/tidsbesparande fördelar det kommer att ha för dig.

Du kan till exempel säga att ditt servicedesk -team varje vecka loggar in på varje server för att kontrollera “x”. Sedan måste de skapa en rapport om resultaten. Denna uppgift tar ditt team cirka 45 minuter. Det är viktigt att ha dessa "x" -detaljer i en rapporteringskolumn eftersom ... (du fyller i tomrummen!). Om det var en SCCM-rapporterad SQL Server-vy som stöds, behöver ditt service desk-team inte längre spendera 45 minuter varje vecka för att slutföra denna uppgift.

Genom att skapa ett User Voice -objekt visar det Microsoft att rapportering är viktig för dig. Därför måste de satsa mer på det!

 

Om du har några frågor om vilka stöd för SQL Server-vyer eller tabellvärdesfunktioner som ska användas med SCCM: s aktuella filialrapportering, är du välkommen att kontakta mig på @GarthMJ.

Se hur Right Click Tools förändrar hur system hanteras.

Öka produktiviteten direkt med vår begränsade, kostnadsfria Community Edition.

Kom igång med Right Click Tools idag:

Dela detta:

Support

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
sv_SESwedish