ServiceNow SCCM Integration

Det finns många problem med att använda olika system. Det kanske mest uppenbara är att det kan vara utmanande att hålla reda på all din data. Om du har olika system för olika delar av din verksamhet kan det vara svårt att hitta och kombinera all den data när du behöver den, vilket leder till misstag och missade möjligheter.  

Ett annat problem med att använda olika system är att det kan vara svårt att integrera din data med andra system. Om du till exempel vill använda dina data i en rapport eller analys, kan du behöva hoppa igenom ramarna för att få den i rätt format. Återigen kan detta lägga till tid och komplexitet till ditt arbete. 

Slutligen kan det vara dyrt att använda olika system. Till exempel kan du behöva köpa och underhålla flera system, vilket kan bli dyrt. Dessutom kan du behöva lägga tid på att lära dig hur man använder varje system, vilket också kan vara en belastning på dina resurser. 

Om du vill minska besväret med att använda olika system, Shift Left för ServiceNow kan hantera alla dina behov när det gäller att integrera ServiceNow och Microsoft ConfigMgr / SCCM. Dessutom kommer Shift Left att göra det enkelt att hålla reda på din data, integrera med andra system och vara prisvärd att använda. 

Shift Left för ServiceNow

Shift Left förbättrar den totala produktiviteten

Vill du förbättra effektiviteten hos din ServiceNow helpdesk och, som ett resultat, effektiviteten i hela din organisation? Shift Left kan säkert hjälpa dig att göra just det. Dina slutanvändare kommer att vara igång igen mycket snabbare genom att ta mindre tid och pengar för att få färre samtal eskalerade till SysAdmins eller andra team när upplösningshastigheten för första samtal är högre. Shift Left kan hjälpa dig med detta genom integrationen ServiceNow SCCM.

Shift Left ökar kapaciteten hos din helpdesk

Shift Left ökar effektiviteten hos dina helpdesk med SCCM-integration. Din servicedesk behöver inte längre tillgång till många olika system för att lösa användar- och enhetsproblem. Istället kan de använda ServiceNow för att hantera alla sina SCCM-behov. Detta ger flera fördelar, inklusive förbättrad effektivitet och minskade kostnader. 

Dessutom tillåter Shift Left att vissa beteenden som är bättre lämpade för andra lag, såsom programvarudistribution och patchhantering, hålls utanför gränserna för truppen. Detta hjälper till att säkerställa att de fokuserar på sin kärnkompetens och levererar bästa möjliga service till sina kunder. 

Teamövergripande fördelar 

Help Desk-tekniker kan med tillförsikt lösa ett större antal kundproblem på kortare tid. 

Help Desk-chefer kan tryggt bemyndiga sina anställda att stänga fler biljetter vid det första samtalet. 

IT-chefer kan integrera ytterligare helpdesk-uppgifter i ServiceNow:s ITSM-svit. 

Sys Admins stärker sina relationer med sin helpdesk-personal genom att låta dem använda den nuvarande infrastrukturen på ett säkert sätt. 

För att komma igång med Shift Left, Klicka här.

För fler frågor om Shift Left, klicka här eller få support från vår kundtjänstrepresentant

SCCM 

Configuration Manager gör det möjligt att leverera program, mjukvaruuppgraderingar och operativsystem säkra och skalbara. 

Det gör att åtgärder kan vidtas i realtid på hanterade enheter. 

Lokala och internetbaserade enheter kan dra nytta av molnbaserad analys och administration. 

Det låter dig hantera dina efterlevnadsinställningar. 

Det möjliggör en fullständig server-, stationär- och bärbar hantering. 

ServiceNow 

Med moderna IT-arbetsflöden, ServiceNow förvandlar ditt företag. Med en enda plattform för IT moderniserar den din verksamhet för att förbättra effektiviteten, kostnaden och tillförlitligheten. 

Med ServiceNow:s nya värdeaccelerationslösningar kan du uppnå avkastning snabbare och anpassa din digitala transformationsväg. Dessutom ger den dig proaktiva råd, expertråd och datadrivna rekommendationer. 

SCCM ServiceNow-integration är det stora genombrottet du behöver för smidigare processer och effektivitet. 

Problem som systemadministratörer och helpdesk-team upplever idag 

Help Desk-personalen behöver ibland eskalera problem som rapporterats i ServiceNow, såsom Active Directory, Microsoft Configuration Manager / SCCM, LAPS, MBAM och mer, till individer med mer privilegierad tillgång till många separata system. 

En organisations produktivitet blir lidande när problemen eskalerar, vilket resulterar i förlängd stilleståndstid för slutanvändarna. 

För att hjälpa till med felsökningsproblem fastnar ofta eskaleringsteam med krav på tillgång till viss information för att hjälpa till att lösa problemen, som att inte få åtkomst till enhets- eller användarinformation, som den senaste kända omstarten, etc. 

Vad är Service Graph Connectors i ServiceNow? 

Utvecklad av ServiceNow och ServiceNow Partners, Service Graph Connectors är anpassade applikationer som körs ovanpå den befintliga IntegrationHub ETL-applikationen. När du köper ServiceNow Service Graph Connectors från ServiceNow butik, de uppdateras och underhålls automatiskt, vilket säkerställer att dina integrationer med datakällor från tredje part fortsätter att fungera även efter att systemen har uppgraderats. 

Dessutom, på grund av deras beroende av Identification and Reconciliation Engine (IRE) i Service Graph ServiceNow tillhandahåller, kan du vara säker på att data läggs in i CMDB i rätt format varje gång. 

Kunder kan skapa ett nästa generations registersystem för alla sina digitala produkter och tjänster med SCCM ServiceNow Service Graph, som adresserar hela deras tekniska stack, från infrastruktur till applikationslager. 

Hur man integrerar ServiceNow och SCCM för mer effektivitet 

Om du vill inkludera och integrera ServiceNow och SCCM för mer effektivitet i din organisation kan Shift Left hjälpa dig. 

Shift Left ökar kapaciteten hos din helpdesk 

Shift Left ökar effektiviteten hos dina helpdesk med SCCM-integration. Din servicedesk behöver inte längre tillgång till många olika system för att lösa användar- och enhetsproblem. Istället kan de använda ServiceNow för att hantera alla sina SCCM-behov. Detta ger flera fördelar, inklusive förbättrad effektivitet och minskade kostnader. 

Dessutom, skifta vänster gör att vissa beteenden som är bättre lämpade för andra lag, såsom programvarudistribution och patchhantering, kan hållas utanför gränserna för truppen. Detta hjälper till att säkerställa att de fokuserar på sin kärnkompetens och levererar bästa möjliga service till sina kunder. 

Teamövergripande fördelar 

Help Desk-tekniker kan tryggt lösa ett större antal kundproblem på kortare tid direkt inom ServiceNow-portalen. 

Help Desk-chefer kan tryggt bemyndiga sina anställda att stänga fler biljetter vid det första samtalet. 

IT-chefer kan integrera ytterligare helpdesk-uppgifter i ServiceNow:s ITSM-svit. 

Sys Admins stärker sina relationer med sin helpdesk-personal genom att låta dem använda den nuvarande infrastrukturen på ett säkert sätt. 

Skift åt vänster för Service ökar nu första samtalsupplösningen 

Helpdesk-agenter kan nu hantera de flesta kundförfrågningar på några sekunder. Vänligen förse dem med Shift Left för ServiceNow-verktyg och förbättra deras felsökningsfärdigheter. 

Det får användarna tillbaka till arbetet snabbare 

Din supportdesk kan göra mycket mer inom ServiceNow använder Shift Left-funktioner, så att de kan vidta åtgärder direkt från själva formuläret. Detta innebär snabbare upplösning och färre samtal till systemadministratörer, vilket gör att alla kan återgå till sitt arbete. 

Det tar upp nya teammedlemmar till en snabbare hastighet 

Anställda på helpdesk har varit kända för att göra saker värre genom att gå in i inställningar utanför deras kunskapsområde. Däremot kan helpdeskpersonal fortfarande tillhandahålla slutanvändarsupport utan att offra säkerheten genom att använda Shift Left för ServiceNow för att begränsa och kontrollera privilegierad åtkomst. För ny helpdesk-personal innebär detta mindre utbildning i AD och ConfigMgr, vilket gör att du kan få igång dem mycket snabbare. 

Det vanligaste skälet till att kontakta oss är att få en lösenordsåterställning. Det är möjligt att återställa lösenord direkt från ServiceNow med Shift Left. Vi kommer att använda alla möjligheter för att spara tid och ansträngning för vår supportpersonal. 

Shift Left för ServiceNow ger tillgång till fler datapunkter 

Du kan felsöka mer intelligent när ditt team är fullt informerat om systemet i fråga. 

Alla Shift Left-åtgärder loggas i ServiceNow-databasen och presenteras i biljetten för att snabbt kunna kontrollera vilka åtgärder som redan har vidtagits.

Shift Left för ServiceNow ger smartare och snabbare samtalstriage 

Det är enklare att svara på telefonsamtal när ditt team är väl insatt i systemet i fråga. Ta bättre helpdesk-beslut baserat på tillförlitlig information om enhetsmodellen, vilka appar som är installerade och distribuerade, OS-versionerna och när den senaste omstarten initierades. 

ServiceNows Shift Left-funktion ger dig tillgång till ett enda gränssnitt där du kan hantera alla dina BitLocker-nycklar, lösenordsåterställningar, inloggade enheter och mer. 

Shift Left for Service ger nu kontrollerad åtkomst. 

Du kan bestämma vem som har tillgång till vilka åtgärder baserat på deras funktion för varje biljett, och du får tydliga, omfattande rapporter. 

Fördjupad revision 

Effekten av att förkorta helpdesk-cykeln på organisationen är betydande. Gör det med den kunskap du har fått genom att se alla användar- och enhetsbeteenden under incidenten. Få en fullständig historik över biljetter som måste eskaleras till andra lag. Håll ett vakande öga på alla som har tillgång till viktig information. 

Rollbaserad Administration 

För en effektiv helpdesk är grundläggande behörigheter inte tillräckliga. Men att ge alla fullständig tillgång är ett recept på katastrof. Istället har varje Shift Left-åtgärd sin auktorisering, vilket gör att du kan hålla dem inom din miljös gränser. Allt detta kan åstadkommas samtidigt som ServiceNow:s inbyggda rättigheter utnyttjas. 

Shift Left för ServiceNow 

Med Shift Left kan du lösa incidenter tidigare i supportcykeln. Tillåt L1-, L2- och Field Support-tekniker att bättre förstå och svara på vanliga användar- och enhetssupportproblem utan att lämna ServiceNow-incidentformuläret. 

Du kan avsevärt förbättra upplösningen vid första samtalet genom att eliminera behovet av privilegierad åtkomst till olika olika system som Active Directory, Microsoft Configuration Manager, LAPS, MBAM och andra. 

Shift Left låter dina helpdesk-anställda återställa användarlösenord, låsa upp konton, inspektera inloggade enheter och utföra olika andra uppgifter istället för att eskalera problem utanför supportdisken. 

Funktioner 

Shift Left använder ServiceNow MidServer för att få information i realtid och utföra åtgärder på Active Directory och Microsoft Configuration Manager enheter och användare. 

Utformad för att hjälpa L1 och L2 servicedesk-arbetare att felsöka enheter och användarkonton utan att behöva lämna problemformuläret, vilket resulterar i högre upplösningshastigheter för första samtal. 

Använd det kraftfulla Remote Software Center direkt från ServiceNow. För mer info se vår blogg posta.

Nyckelfunktioner 

Shift Left använder ServiceNow MidServer för att få information i realtid och utföra åtgärder på Active Directory- och ConfigMgr-enheter och användare. 

Applikationen är avsedd att hjälpa nivå 1 och 2 servicedesk-arbetare med att felsöka enheter och användarkonton utan att lämna frågeformuläret, vilket förbättrar upplösningshastigheten för första samtal. 

Nivå 1 Service Desk: Assisterar servicedesk-administratören med att diagnostisera och lösa problem som användaren skickat in utan behov av eskalerad support. 

Nivå 2 Service Desk: Tillåter mer erfarna administratörer att observera vilka felsökningsprocedurer som redan har slutförts för den incidenten, vilket förhindrar att de upprepas. 

ConfigMgr / Active Directory-administratör: Tillåter känsliga systemadministratörer att lägga ut arbete på mindre erfaren IT-personal utan att ge dem direkt åtkomst till plattformarna. 

Fördelar 

L1 Service Desk: Betydligt fler biljetter diagnostiseras och löses vid det första samtalet utan att lämna ServiceNow-incidentformuläret. 

L2 Service Desk: Se tidigare genomförda felsökningssteg för en incident, vilket sparar tid genom att undvika dubbelarbete. 

Systemadministratör: Ge begränsad åtkomst till Active Directory och Microsoft Configuration Manager till ServiceNow till mindre erfarna IT-anställda så att de kan delegera arbete till dem efter behov. 

Begär a Citat för din miljö att lära dig mer om Shift Left. 

Få ett Kostnadsförslag.

Intresserad av Shift Left? Kontakta oss idag för att få en skräddarsydd offert för din organisation.

Support

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Genom att skicka in detta formulär förstår du att Recast Software kan behandla dina uppgifter enligt beskrivningen i Recast Software Integritetspolicy.

sv_SESwedish