käyttöehdot

RECAST SOFTWARE, INC.
Käyttöehdot
Voimaantulo: 1. elokuuta 2019

Nämä käyttöehdot (sekä niihin viitatut asiakirjat) (yhdessä nämä "Ehdot) ovat sinun ja Recast Software, Inc: n välillä ("Recast, "" "me, "" "meille, "Tai"meidän”). Nämä ehdot koskevat lisenssiäsi ja Recast: ltä ostamasi tai ostamasi ohjelmiston käyttöä. Isoilla alkukirjaimilla, joita ei ole muutoin määritelty tässä ensimmäisessä käyttökerrassa, on kohdassa 11 esitetyt merkitykset.

b. Yritysohjelmiston tilaus.  Edellyttäen näiden ehtojen noudattamisen Recast myöntää sinulle ei -yksinomaisen, ei -siirrettävän, rajoitetun lisenssin ilman oikeutta alilisenssiin käyttää ja käyttää Recast: n yritysohjelmiston maksullista versiota, mukaan lukien kaikki päivitykset, vain sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin sekä niihin liittyviin tarkoituksiin Dokumentointi.

c. Kopiot ohjelmistosta. Huolimatta muista näiden Ehtojen määräyksistä, sinulla on oikeus kopioida ohjelmistoa seuraavin ehdoin.
i. Rajoitat ohjelmiston käytön vain omistamillasi tai vuokraamillasi laitteilla; ja
ii. Ellei Dokumentaatiossa toisin määrätä, tee ja käytä lisäkopioita vain varmuuskopiointitarkoituksiin, jos varmuuskopiointi on rajoitettu palauttamistarkoituksiin.

d. Sinun edustuksesi. Vakuutat ja takaat, että (i) olet sen laitteen, johon ohjelmisto on asennettu, ja kaikkien ohjelmiston yhteydessä käytettyjen käyttäjätietojen omistaja tai valtuutettu käyttäjä; (ii) Käyttäjä saa käyttää ohjelmistoa vain laillisiin tarkoituksiin ja noudattaa aina kaikkia sovellettavia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia lakeja ja määräyksiä; ja (iii) Käyttäjä saa käyttää ohjelmistoa vain yrityksesi tarpeisiin eikä mihinkään muuhun kaupalliseen tai kolmannen osapuolen käyttöön.

e. Rajoitukset. Suostut nimenomaisesti siihen, ettet (i) siirrä, siirrä tai lisensoi lisenssiasi toiselle henkilölle tai yhteisölle ja hyväksyt, että kaikki siirron, luovutuksen, alilisenssin tai käytön yritykset ovat mitättömiä; (ii) tehdä virheenkorjauksia tai muuttaa tai muokata ohjelmistoa tai luoda ohjelmistoon perustuvia johdannaisteoksia tai sallia kolmansien osapuolten tehdä samoin; (iii) muuttaa ohjelmistoa tai purkaa, purkaa, purkaa tai muulla tavalla pienentää ohjelmistoa ihmisen luettavaan muotoon, paitsi siinä määrin kuin sovellettavan lain nojalla nimenomaisesti sallitaan tästä rajoituksesta huolimatta; (iv) käyttää tai sallia ohjelmiston käyttö kaupalliseen käyttöön (paitsi sen yleiseen käyttöön yrityksesi toiminnassa) tai palvelujen suorittamiseen kolmansille osapuolille, joko palvelutoimiston tai ajanjaon perusteella tai muuten ilman Recast: n nimenomainen kirjallinen lupa; (v) paljastaa, toimittaa tai muutoin asettaa saataville ohjelmiston sisältämiä liikesalaisuuksia missään muodossa kolmansille osapuolille ilman Recast: n kirjallista suostumusta; (vi) käyttää mitä tahansa automatisoitua tai manuaalista prosessia häiritäkseen, muokatakseen tai yrittääkseen häiritä tai muokata ohjelmistoa tai (vii) käyttääkseen ohjelmistoa ohjelmistosovelluksen tai vastaavien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Hyväksyt ja hyväksyt, että Recast varaa oikeuden estää ohjelmiston käyttö ja/tai käyttö siltä osin, jos (i) Recast saa tietää sinulta tai muutoin ohjelmiston luvattomalta käytöltä tai käytöltä käyttäjänimi, salasana tai muut kirjautumistiedot tai (ii) näiden ehtojen mukaiset oikeutesi jäädytetään tai lopetetaan 30 päivää etukäteen kirjallisesti ilmoittamalla.

f. Automaattiset päivitykset. Recast voi automaattisesti käyttää Internetiä ohjelmistopäivitysten etsimiseen. Tällaiset päivitykset voidaan asentaa automaattisesti. Recast ei takaa, että muutokset ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.  

2. OMISTUS JA KÄYTTÖOIKEUDET

a. Omistus. Recast ja/tai sen lisenssinantajat omistavat soveltuvin osin kaikki Ohjelmiston ja sen immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Ohjelmiston tekijänoikeudet (ulkoasu mukaan lukien), tavaramerkit, kauppamuoto ja liikesalaisuudet. Hyväksyt, että Ohjelmisto sisältää Recast: n, sen toimittajien tai lisenssinantajien liikesalaisuuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yksittäisten ohjelmien erityinen sisäinen rakenne ja rakenne sekä niihin liittyvät käyttöliittymätiedot. Ohjelmiston käyttöoikeutesi rajoittuvat näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyihin oikeuksiin. Sinulle ei myönnetä epäsuoraa lisenssiä muihin immateriaalioikeuksiin kuin tässä nimenomaisesti myönnettyihin.

b. Avoimen lähdekoodin ja kolmannen osapuolen ohjelmistot.  Ohjelmisto voi sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai niitä saa levittää sellaisen avoimen lähdekoodin lisenssin kattaman ohjelmiston kanssa, joka korvaa näiden Ehtojen käyttöoikeusehdot siinä määrin kuin vaaditaan. Kaikki avoimen lähdekoodin ohjelmistot toimitetaan ILMAN MITÄÄN TAKUUA, SISÄLTÄMINEN RAJOITTAMATTA EI SOVELLETTUA TAKUUA RIKKOMATTA, RYHMÄTTÖMYYTTÄVYYTTÄ TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

c. Omistusilmoitukset.  Sitoudut ylläpitämään ja jäljentämään kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita omistusoikeudellisia ilmoituksia kaikista ohjelmiston kopioista missä tahansa muodossa samassa muodossa ja tavalla, jolla tällaiset tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset sisältyvät ohjelmistoon.

d. Ehdotukset.  Recast: llä on rojaltivapaa, maailmanlaajuinen, siirrettävissä oleva, alilisensoitava, peruuttamaton, ikuinen lisenssi käyttää tai sisällyttää ohjelmistoon mitä tahansa ehdotuksia, parannuspyyntöjä, suosituksia tai muuta palautetta, jonka käyttäjä, mukaan lukien käyttäjät, toimii, ominaisuuksia tai toimintoja koskee Ohjelmistosta.

e. Pääsy ohjelmistoon.  Ohjelmiston käyttämiseksi sinun on toimitettava Ohjelmiston käyttämiseen tarvittava laite ja ohjelmisto, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ohjelmiston kanssa yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Olet vastuussa siitä, että laitteesi ja ohjelmistosi eivät häiritse tai häiritse ohjelmiston toimintaa. Jos jokin päivitys vaatii muutoksia laitteeseesi tai ohjelmistoosi, sinun on toteutettava nämä muutokset omalla kustannuksellasi. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, päivitykset ovat näiden ehtojen alaisia.

f. Toimitus. Recast toimittaa ensimmäiset käyttöoikeustiedot, joiden avulla voit luoda tilin verkkosivuston kautta ja ladata yritysohjelmiston. Yritysohjelmisto katsotaan hyväksytyksi, kun olet antanut käyttöoikeustietosi. Yhteisön ohjelmisto katsotaan hyväksytyksi lataamisen yhteydessä.

3. TILIT JA VALTUUTETUT KÄYTTÄJÄT

a. Verkkosivuston tilitiedot. Sähköpostiosoitteesi yhdessä salasanasi kanssa antaa Recast: lle mahdollisuuden vahvistaa henkilöllisyytesi. ELÄIMETTÖMÄT ASIAKKAALLE TOIMITETUT TULOSSA OLEVAT SAMMUTUKSET, JOS VÄLITTÖMÄSTI RECASTIN NEGLIGENCE, GROSS NEGLIGENCE TAI WILLFUL MISCONDUCT, UUDELLEEN VIIMEISTELTY NÄKÖKOHTAINEN VASTUU KAIKISTA MENETYISTÄ, VARASTETUISTA TAI POISTETUISTA KÄYTTÄJÄTIETOISTA -POSTITILI.

b. Valtuutettu käyttö.  Olet vastuussa siitä, että kaikki käyttäjät ovat oikeutettuja käyttämään ohjelmistoa ja että he ovat tietoisia näissä ehdoissa myönnettyjen lisenssien ehdoista ja noudattavat niitä.

c. Ohjelmiston lisenssiavain. Ohjelmisto saattaa vaatia aktivoinnin lisenssiavaimen kautta. Ohjelmisto, joka vaatii aktivoinnin lisenssiavaimella, vaatii Internet -yhteyden aktivoinnin suorittamiseksi loppuun. Aktivointi lisenssiavaimen kautta johtaa siihen, että tietokoneeseen on asennettu ohjelmisto, joka lähettää lisenssiavaimen Recast: lle Internetin kautta ohjelmiston aktivoimiseksi.

4. AIKA JA PÄÄTTYMINEN

a. Termi. Termi ("Termi”) Alkaa näiden Ehtojen hyväksymisestä ja on voimassa, kunnes ne lopetetaan. Recast -yhteisön ohjelmiston lopettaminen on voimassa, kunnes poistat ohjelmiston ja tuhoat kaikki ohjelmiston kopiot.  

b. Recast Enterprise -tilauskausi.  Recast Enterprise Software -tilauksesi alkamisaika alkaa päivänä, jona Recast toimittaa sinulle ensimmäiset käyttöoikeustiedot verkkosivustolle, ja se jatkuu myyntitilauksessa määritetyn ajan. Ellei sovellettavassa myyntitilauksessa toisin määrätä, kaikki Tilauspalvelut uusitaan automaattisesti vielä kahdentoista (12) kuukauden ajan, ellei jompikumpi osapuoli ilmoita toisille 45 päivän irtisanomisesta ennen asianomaisen tilauskauden päättymistä. Hinnoittelu (ei sisälly aikaisemman aikavälin kannustimiin) tällaisen uusimisajan aikana nousee automaattisesti 5 prosenttia edellisen kauden aikana, ellei annamme kirjallista ilmoitusta hinnankorotuksesta vähintään 90 päivää ennen tällaisen aikakauden päättymistä, jolloin hinnoittelu korotus tulee voimaan uudistamisen jälkeen. Kaikki uusinnat katsotaan myös "tilausjaksoksi".  

c. Päättyminen.  
i. Lopettaminen syystä. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo jotakin näiden ehtojen ehtoa eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa nämä ehdot (mukaan lukien kaikki myyntitilaukset) kirjallisella ilmoituksella.
ii. Automaattinen lopetus. Kun ehdot lopetetaan tai niitä ei uusita, nämä ehdot päättyvät automaattisesti.
iii. Irtisanomisen vaikutus.  Näiden Ehtojen päätyttyä rajoittamatta kummankaan osapuolen oikeuksia ja oikeudellisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja, mutta tässä yksinoikeudella:
1. Ohjelmistolisenssit päättyvät välittömästi, ja sinun on varmistettava, että kaikki käyttäjät lopettavat välittömästi kaikkien Recast -yritysohjelmistojen käytön.  
2. Lopettamisen jälkeen sinun tulee tuhota kaikki ohjelmiston kopiot.
3. Näiden ehtojen irtisanominen mistä tahansa syystä ei vaikuta näiden ehtojen mukaisesti erääntyneisiin maksuihin.
iv. Selviytymisvaatimukset. Osat 9 (Vahingonkorvaus), 4.c.iii (Irtisanomisen vaikutus), 4.c.iv (Selviytymisvaraukset), 5 (Maksut), 2 (Omistusoikeus), 6 (Luottamuksellisuus), 10 (Yleiset säännökset) ja ( 11) Määritelmät ja kaikki myyntitilauksessa selitetyt ehdot säilyvät voimassa näiden ehtojen päättymisen jälkeen.

5. Maksut.

a. Tilausmaksu. Sinun on maksettava kaikki tässä myyntitilauksessa määritetyt maksut. Kaikki maksut on ilmoitettu ja maksettava Yhdysvaltain dollareina, ellei myyntitilauksessa toisin mainita. Kaikki maksuvelvoitteet eivät ole peruutettavissa eikä maksettuja maksuja palauteta.

b. Laskutus ja maksu. Olet vastuussa täydellisten ja oikeiden laskutustietojen antamisesta. Laskut tehdään etukäteen, joko vuosittain tai myyntitilauksessa määritetyn vaihtoehtoisen laskutustaajuuden mukaisesti. Laskut erääntyvät 30 päivän kuluttua, ellei myyntitilauksessa toisin mainita. Kaikkia ostotilauksia koskevia ehtoja ei pidetä osana näitä ehtoja tai sitovia Recast: lle.

c. Myöhästyneet maksut ja ohjelmiston keskeyttäminen.  Jos olet velkaa minkä tahansa määrän, joka on yli 30 päivää erääntynyt, Recast: n harkinnan mukaan myöhästymismaksua, joka on vähintään 1,5% erääntynyttä saldoa kuukaudessa, tai lain sallimaa enimmäiskorkoa voidaan soveltaa maksupäivään asti. Rajoittamatta muita oikeuksiaan ja oikeussuojakeinojaan Recast voi keskeyttää Recast Enterprise Software -ohjelmiston käytön kirjallisella ilmoituksella, kunnes summat on maksettu kokonaisuudessaan, jos erääntyvä summa on yli 60 päivää myöhässä. Recast ei käytä oikeuksiaan kohdassa 5.c, jos teet yhteistyötä ratkaistaksesi maksukiistan nopeasti.

d. Verot.  Ellei toisin mainita, Recast-maksut ja -kulut eivät sisällä minkäänlaisia veroja, maksuja, tulleja tai vastaavia hallituksen arvioita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen arvonlisä-, myynti-, käyttö- tai lähdeverot, jotka voivat arvioida kaikki paikalliset, osavaltiot, maakunnat, liittovaltion tai ulkomaisen lainkäyttöalueen (yhdessä "Verot”). Olet vastuussa kaikkien sen ostoihin liittyvien verojen maksamisesta alla.

6. LUOTTAMUKSELLISUUS.

a. Luottamuksellisten tietojen määritelmä.  Tässä yhteydessä "luottamukselliset tiedot" tarkoittaa kaikkia luottamuksellisia tietoja, jotka osapuoli ("paljastava osapuoli") on paljastanut toiselle osapuolelle ("vastaanottava osapuoli") suullisesti tai kirjallisesti ja jotka on nimetty luottamuksellisiksi tai jotka on kohtuudella ymmärrettävä luottamukselliseksi ottaen huomioon tietojen luonne ja luovutusolosuhteet. Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan saa sisältää mitään tietoja, jotka (a) ovat yleisesti tunnettuja tai tulevat yleisesti tiedoksi rikkomatta mitään julkistavaa osapuolta koskevia velvollisuuksiaan, (b) olivat vastaanottavan osapuolen tiedossa ennen niiden julkistamista. (c) se on saatu kolmannelta osapuolelta rikkomatta mitään julkistavaa osapuolta koskevaa velvoitetta, tai (d) vastaanottaja on kehittänyt itsenäisesti ilman paljastavan osapuolen luottamuksellisia tietoja.

b. Luottamuksellisten tietojen suojaaminen.  Jollei paljastava osapuoli muuta kirjallisesti salli, (a) vastaanottava osapuoli saa käyttää luottamuksellisia tietoja vain näissä ehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin, (b) vastaanottava osapuoli käyttää samaa huolellisuutta kuin suojellakseen vastaavien luottamuksellisten tietojensa luottamuksellisuus (mutta ei ainakaan kohtuullista huolellisuutta) paljastavan osapuolen luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, ja (c) vastaanottava osapuoli rajoittaa pääsyn paljastavan osapuolen luottamuksellisiin tietoihin vain sen työntekijät, myyjät, urakoitsijat ja edustajat, jotka tarvitsevat tällaisen käyttöoikeuden näiden Ehtojen mukaisiin tarkoituksiin ja jotka ovat allekirjoittaneet vastaanottavan osapuolen kanssa luottamuksellisuussopimukset, jotka sisältävät vähintään yhtä tiukat suojat kuin tässä olevat.

c. Pakko paljastaa.  Vastaanottava osapuoli voi paljastaa paljastavan osapuolen luottamuksellisia tietoja, jos laki pakottaa sen tekemään, edellyttäen, että vastaanottava osapuoli ilmoittaa paljastavalle osapuolelle etukäteen kirjallisesta ilmoituksesta tällaisesta pakotetusta julkistamisesta (lain sallimissa rajoissa) ja kohtuullisen avun. Osapuolen kustannukset, jos paljastava osapuoli haluaa kiistää paljastamisen.

7. Takuu.  OHJELMISTOT, JOTKA KÄYTETTÄVÄT UUDELLEENASETETUT JA HYVÄKSYT SITÄ, TARJOAT "sellaisenaan" ilman minkäänlaista takuuta. KAIKKI TAKUUT, NIMENOMAISET TAI EHDOTTOMAT, SISÄLTÄVÄT KAIKKI TAKUUT, JOTKA OVAT MARKKINOITAVUUSTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETYKSI TARKOITUKSEEN, ON ERITTÄIN SULJETTU JA VASTUUVAPAUTETTU. UUDELLEENASETTELU EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TAI LIITTYVÄT ASIAKIRJAT TÄYTÄVÄT VAATIMUKSESI tai että OHJELMISTON TOIMINTA KESKEYTETTY tai VIRHETTÖMÄ. LUKIEN TÄSSÄ NIMENOMAISESTI, ETTÄ OHJELMISTON LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA RISKI on sinun kanssasi. UUDELLEENSUORITETTAVAT NIISTÄ TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MITÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOTUOTTEITA TAI LAITTEITA, JOTKA VOIVAT YHTEYTTÄ OHJELMISTON kanssa. Jotkut TUOMIOISTUIMET EIVÄT SALLITTU TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEESTA, joten tämä poissulkeminen EI KOSKE SINUA.

8. Vastuunrajoitus.  MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI OLE VASTUULLA MITÄÄN MENETETTYISTÄ VOITOISTA, MENETETTYISTÄ TALLENNUKSISTA, LUETTOMASTA PÄÄSYSTÄ TAI TIETOJESI, MENETETTYISTÄ TULOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, MENETTYNYT OTTAVISTA TAI MUISTA TAI KOSKEVAT NÄMÄ EHDOT TAI OHJELMISTOT, JOTKA ON KALUSTETTU TAI KÄYTETTÄVÄN TÄMÄN EHDON TAI KÄYTTÖÖN LIITTYVÄN UUDELLEEN, JOS JOKA ON UUDELLEEN ANNETTU TÄMÄN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. YHDISTETTY VASTUU KAIKKI JA KAIKKI VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI OHJELMISTOSTA, JOTKA KOSKEVAT TÄMÄN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTETTÄVÄT TÄMÄN KÄYTTÖEHDOT TÄMÄN AIKANA, JOTKA OVAT OLEMMATTOMASTAAN (12) KUUKAUDET ENNEN ENSIMMÄISTÄ TAPAHTUMIA, JOTKA NOSTAVAT MENETTELYT, MAKSUT, VAATIMUKSET, OIKEUDELLISET TOIMET TAI VAHINGOT MISSÄÄN MYYNNIN TILAAN, JOTKA VAATIMUKSET SISÄLTÄVÄT. Jotkut TOIMIVALTA -alueet eivät salli vastuun poissulkemista tai rajoittamista seuraavista tai satunnaisista vahingoista, joten nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Asiakas tai Asiakkaan edustajat eivät saa esittää tai nostaa mitään vaatimuksia muodosta riippumatta, jotka johtuvat millään tavalla näistä Ehdoista, yli kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun vaatimuksen peruste on tullut asiakkaan tietoon.

Recast ei takaa, että ohjelmisto soveltuu käytettäväksi muissa paikoissa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jos käytät ohjelmistoa Yhdysvaltojen ulkopuolella tai muualta kuin Yhdysvalloista, olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisesta.

9. Vahingonkorvaus.  Recast korvaa, puolustaa ja pitää sinut vaarattomana kaikilta kolmansien osapuolien vaatimuksilta ja niitä vastaan, jotka perustuvat siihen, että Palveluiden käyttö tässä sallitulla tavalla muodostaa Yhdysvaltain lain mukaisen liikesalaisuuden väärinkäytön tai Yhdysvaltain patentin loukkauksen, tekijänoikeus, tavaramerkki tai muu immateriaalioikeus, jollei (i) annat Recast: lle yksinomaista määräysvaltaa tällaisen vaatimuksen puolustamiseen, (ii) annat Recast: lle kaiken kohtuullisen avun ja yhteistyön tällaisen vaatimuksen puolustamiseksi Recast: n kustannuksella, ja (iii) et ratkaise vaatimuksia ilman Recast: n kirjallista suostumusta. Jos ohjelmisto (lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tuotteita) on hallussaan tai voi olla väärinkäyttö tai loukata kolmannen osapuolen Yhdysvaltain patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja tällaisen ohjelmiston käyttö on Recast hankkii sinulle valintansa mukaan ja millä tahansa tavalla millään tavalla sekaantumalla valintansa mukaan ja yksinomaisella kustannuksellaan lyhyimmän käytännön ajan kuluessa joko oikeuden jatkaa tällaisen ohjelmiston käyttöä tai muuttaa tai korvata tällaisen ohjelmiston loukkaamattomalla ohjelmistolla vastaavia tai parempia toimintoja tai irtisanoa nämä ehdot ilman seuraamuksia. Tässä alakohdassa (b) esitetyt korjaustoimenpiteet OVAT AINOA OIKEUSKORVAUKSEN JA UUDELLEEN KÄYTETTYVÄN VASTUUN MISTÄ TEOLLISUUSOMINAISUUDEN RIKKOMISESTA.

10. YLEISET MÄÄRÄYKSET.

a. Täytäntöönpano/lain valinta/foorumin valinta. Kaikki näiden Ehtojen määräykset tulkitaan mahdollisuuksien mukaan päteviksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Jos toimivaltaisen tuomioistuimen tuomioistuin katsoo näiden ehtojen jotakin näin tulkittua säännöstä pätemättömäksi, laittomaksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, toimivaltainen tuomioistuin muuttaa tällaista määräystä päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi säilyttäen kuitenkin mahdollisimman lähellä tarkoitusta osapuolille näiden Ehtojen sanamuodon mukaisesti tai, jos ehtoa ei voida muuttaa näin, katsotaan erotetuksi näistä Ehdoista, ja kaikki muut ehdot pysyvät voimassa ja voimassa. Näitä ehtoja ja ohjelmiston käyttöä säätelevät Minnesotan osavaltion lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Ohjelmiston käyttöön voi myös soveltaa muita paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja. Kaikki osapuolten väliset toimet käsitellään osavaltiossa tai liittovaltion tuomioistuimessa, joka sijaitsee Minnesotan osavaltiossa, ja sinä peruutat peruuttamattomasti tällaisten tuomioistuinten henkilökohtaisen lainkäyttövallan tätä tarkoitusta varten. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus tavaroiden kansainvälistä myyntiä koskevista sopimuksista ei koske näitä ehtoja, eikä mikään yhdenmukaistetun tietokoneinformaatiota koskevan lain säätäminen.

b. Koko sopimus/ei luopumista. Nämä ehdot yhdessä myyntitilaus- ja tietosuojakäytännön kanssa luovat Recast: n ja sinun välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen tämän aiheen osalta ja korvaavat kaikki aiemmat esitykset, mainokset, lausunnot, ehdotukset, neuvottelut, keskustelut, ymmärrykset tai sopimukset sama aihe. Recast: n epäonnistuminen milloin tahansa panemaan täytäntöön näiden Ehtojen määräyksiä tai mitä tahansa oikeutta tai korjaustoimenpidettä, joka on saatavana tässä tai laissa tai omaan pääomaan, tai käyttämättä mitä tahansa tässä annettua vaihtoehtoa, ei ole luopumista tällaisesta määräyksestä, oikeudesta, oikeussuojakeinoista tai vaihtoehto tai millään tavalla vaikuttaa näiden Ehtojen pätevyyteen. Recast: n luottamuksesta luopumista ei pidetä jatkuvana luopumisena, vaan sitä sovelletaan vain siihen tapaukseen, johon luopuminen on suunnattu.

c. Ei yhteisyritystä. Näitä ehtoja ei saa pitää osapuolten välisen kumppanuus-, yhteisyritys- tai edustajasuhteen luomisena tai muodostavana.

d. Luovutus ja jälleenmyynti. Recast voi siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta näiden ehtojen mukaiset oikeutesi eivät ole siirrettävissä tai siirrettävissä. Hyväksyt, ettet myy tai myy ohjelmistoa tai sen osaa. Nämä ehdot sitovat osapuolia ja niiden seuraajia ja sallittuja toimeksiantoja ja ovat niiden etuja.

e. Asiakkaan tunnistaminen. Hyväksyt sen, että Recast saattaa tunnistaa sinut asiakkaana ja käyttää logojasi vain asiakkaan tunnistamiseen myyntiesityksissä ja/tai markkinointimateriaaleissa.

f. Ei kolmansien osapuolten edunsaajia. Kolmansien osapuolten edunsaajia ei ole tarkoitettu näiden ehtojen nojalla tai niitä on pidettävä sellaisina.

g. Viennin noudattaminen. Et saa käyttää tai muuten viedä tai viedä ohjelmistoa muuten kuin Yhdysvaltain lainsäädännön ja sen lainkäyttöalueen lakien mukaan, jolta ohjelmisto hankittiin. Ohjelmistoa ei saa kuitenkaan viedä tai jälleenviedä (i) mihinkään Yhdysvaltojen saartokieltoon tai (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityismäärättyjen kansalaisten luetteloon tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luetteloon. tai entiteettiluettelo. Käyttämällä ohjelmistoa vakuutat ja takaat, että et ole missään tällaisessa maassa tai luettelossa. Hyväksyt myös, ettet käytä näitä tuotteita mihinkään Yhdysvaltain lainsäädännön kieltämään tarkoitukseen.

h. Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjät. Ohjelmisto ja dokumentaatio ovat liittovaltion hankinta -asetuksen ("FAR") (48 CFR) 2.101 määritelmän mukaisesti "kaupallisia tuotteita", jotka koostuvat "kaupallisista tietokoneohjelmistoista" ja "kaupallisista tietokoneohjelmistoasiakirjoista" sellaisina termeinä, joita käytetään FAR 12.212: ssa. Yhdenmukainen FAR 12.211: n (tekniset tiedot) ja FAR 12.212: n (tietokoneohjelmistot) ja puolustusvoimien liittovaltion hankinta-asetuksen täydennyksen ("DFAR") kanssa 227.7202-1-227.7202-4 joihin nämä Ehdot voidaan sisällyttää, valtion loppukäyttäjät hankkivat Ohjelmiston ja Dokumentaation vain näissä Ehdoissa määritellyillä oikeuksilla. Mahdolliset lisenssimääräykset, jotka ovat ristiriidassa liittovaltion hankinta -asetusten kanssa, eivät ole täytäntöönpanokelpoisia Yhdysvaltain hallitusta vastaan.

11. MÄÄRITELMÄT.

a. "Yhteisöohjelmisto" tarkoittaa kaikkia ilmaisia ohjelmistoja, joita Recast tarjoaa ladattavaksi verkkosivustoltaan, joka sisältää Right Click Tools -yhteisöversion.

b. "Laite" tarkoittaa tietokonettasi, tablettiasi, älypuhelintasi tai muuta elektronista laitetta.

c. "Dokumentointi" Näissä Ehdoissa käytettynä tarkoitetaan kirjallisia tietoja (sisältyivät ne käyttäjän tai teknisiin käsikirjoihin, koulutusmateriaaleihin, eritelmiin tai muulla tavalla), jotka liittyvät nimenomaan Ohjelmistoon ja jotka ovat Recast: n saatavilla Ohjelmiston kanssa.

d. “Yritysohjelmisto” tarkoittaa kaikkia Recast -ohjelmistoja, jotka ovat ladattavissa maksua vastaan verkkosivustoltaan, joka sisältää Right Click Tools Enterprise -version.

e. "Myyntitilaus" tarkoittaa tilausasiakirjoja Recast: n tarjoamassa muodossa, jotka tehdään aika ajoin sinun ja Recast: n välillä ostetun ohjelmiston yksityiskohtien selvittämiseksi. Myyntitilaukset katsotaan sisällytetyiksi tähän viittauksina toteutuksen yhteydessä, ja ne sisältävät ohjelmiston lisätietoja, kuten hinnoittelun ja ehdot.

f. "Ohjelmisto" tarkoittaa Recast Community- tai Enterprise -ohjelmiston objektia tai binaarikoodia ja mitä tahansa muuta koodia, jonka tarjoamme ladattavaksi verkkosivustolta.

g. "Koeaika" on jopa 30 päivää.  

h. “Päivitykset” tarkoittaa kaikkia virheenkorjauksia, virheenkorjauksia, parannuksia, muutoksia, tarkistuksia ja päivityksiä Recast Software: hen, joka on tällä hetkellä lisensoitu ja jonka Recast tarjoaa sinulle.

i. "Käyttää" tai “Käyttäminen” tarkoittaa ohjelmiston lataamista, asentamista, aktivointia, käyttöä tai muuta käyttöä.

j. "Käyttäjä" tarkoittaa henkilöitä, jotka olet valtuuttanut käyttämään ohjelmistoa. Käyttäjät voivat sisältää työntekijöitä tai urakoitsijoita, jotka on rekisteröity nimellä rekisteröityneiksi käyttäjiksi.

k. "Käyttäjätiedot" tarkoittaa kaikkea sisältöä, dataa tai muuta tietoa, jonka sinä tai Ohjelmisto tallennat, jaat, keräät tai muutoin lähetät.

Tuki

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähettämällä tämän lomakkeen ymmärrät, että Recast Software voi käsitellä tietojasi Recast Software:ssä kuvatulla tavalla Tietosuojakäytäntö.

fiFinnish